نگاهی آماری به پراکندگی ایرانیان پناهجو در چهار گوشه جهان

11 Jul

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی در گزارشی جداگانه، آمار متقاضیان پناهندگی در سال 2007 در کشورهای صنعتی و عمده ترین کشورهائی که پناهجویان در آنجا درخواست خود را ارائه داده اند را منتشر کرده است. ترجمه مختصری از این گزارش قبلا منتشر شده است. نوشته حاضر اما، تمرکز خود را در آستانه روز جهانی پناهندگان، بر روی ایرانیان قرار داده است.

منبع:
ASYLUM LEVELS AND TRENDS IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES, 2007 Statistical Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries- 18 March 2008- UNHCR
http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/47daae862.pdf

1- آمار ایرانیان پناهجو در جهان صنعتی و عمده ترین کشورهای پناهنده پذیر
ایرانیان در سال 2006 با 10.649 درخواست در ردیف پنجم و در سال 2007 با 8.627 درخواست در ردیف نهم متقاضیان پناهندگی در 43 کشور صنعتی (بجز ایتالیا) و کشورهائی که مقصد عمده پناهجویان میباشند، قرار داشته اند. (صفحه 14، جدول 2)

Table 2. Origin of asylum applications lodged in 43 industrialized countries, 2006 and 2007
Covering 43 countries which provided monthly data to UNHCR (excluding Italy).

Annual Share Rank
Origin 2006 2007 Total change 2006 2007 2006 2007
Iran 10,649 8,627 19,276 -19% 3.8 2.8 5 9

رتبه بندی 10 کشور اول مبدأ پناهجویان در سالهای 2006 و2007؛
ایران در ردیف نهم ده کشور اصلی قرار دارد
صفحه 10، جدول 1

آمار ایرانیان متقاضی پناهندگی در 43 کشور صنعتی و کشورهائی که مقصد اصلی پناهجویان
می باشند ( بجز ایتالیا) در سال 2006 و 2007
در این جدول تنها آمار 10 کشوری که در آن ایرانیان تا رتبه دهم متقاضیان درهر کشور قرار دارند منظور شده است
صفحه 33 تا 36 ، جدول 21 و 22

2007 2006
رتبه تعداد متقاضی کشور رتبه تعداد متقاضی کشور
2 2.510 بریتانیا 2 2.675 بریتانیا
2 1.687 ترکیه 1 2.297 ترکیه
6 616 آلمان 4 921 هلند
4 475 قبرس 5 631 بلژیک
7 411 بلژیک 6 609 آلمان
8 354 یونان 5 528 یونان
4 187 هلند 5 305 قبرس
4 108 دانمارک 8 302 سوئیس
9 84 استرالیا 8 218 نروژ
5 78 فنلاند 5 205 ایراند
5 33 بلغارستان 4 89 دانمارک
2 27 نیوزلند 8 87 فنلاند
3 18 لوکزامبورگ 9 77 استرالیا
6 17 ژاپن 3 31 لوکزامبورگ
3 15 کرواتی 3 29 نیوزلند
3 27 ژاپن
4 25 بلغارستان
8 12 رمانی

2- اصلی ترین مقصد ایرانیان پناهجو
بر اساس جدول زیر بیشترین ایرانیان در انگلستان و ترکیه درخواست پناهندگی خود را به ثبت رسانده اند. بعد از این دو کشور آلمان مقصد بعدی بوده است. تجربه کار و ارتباط با ایرانیان پناهجو پناهنده نشان داده اگر چه بسیاری از ایرانیان در کشورهائی چون ترکیه، قبرس، یونان درخواست پناهندگی میدهند، اما در اساس این کشورها نقش ترانزیت را داشته و برای اغلب پناهجویان ازهمان ابتدای خروج از ایران مقصد نهائی نبوده است. کشورهای دیگری چون بلغارستان، رمانی یا کرواتی نیز چنین وضعیتی دارند. همچنین تجربه کار عملی با پناهجویان نشان میدهد آندسته که در کشورهای فوق درخواست خود را ارائه میدهند بدلیل نداشتن پول کافی برای ادامه سفر به مقصد اروپای مرکزی، ناچار مبشوند در کشورها ی نامبرده درخواست پناهندگی دهند. دلایل دیگری را نیز میتوان برشمرد، از جمله دستگیری توسط پلیس در حین عبور از این کشورها، رها شدن توسط قاچاقچی بدون پول کافی و یا بازگردانده شدن از سوی کشورهای دیگر بدلیل دارا بودن ویزای شینگن و یا محرز بودن عبور این افراد از کشورهای فوق.

درخواستهای ثبت شده پناهندگی گزارش شده به کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل از سوی 29 کشوری که عمده ترین مقصد پناهجویان میباشند – سال 2006 و 2007
(صفحه 17 و 18 جدول 5 و 6)

سال 2007 سال 2006 کشور مقصد
2.510 بریتانیا 2.675 بریتانیا
1.687 ترکیه 2.297 ترکیه
616 آلمان 921 هلند
485 سوئد 631 بلژیک
475 قبرس 609 آلمان
411 بلژیک 528 یونان
354 یونان 494 سوئد
303 ایالات متحده آمریکا 388 ایالات متحده آمریکا
248 اطریش 305 قبرس
232 سوئیس 302 سوئیس
222 نروژ 274 اطریش
220 کانادا 237 کانادا
187 هلند 218 نروژ
147 فرانسه 205 ایرلند
106 دانمارک 130 فرانسه
85 ایرلند 89 دانمارک
84 استرالیا 87 فنلاند
78 فنلاند 77 استرالیا
33 بلغارستان 31 لوکزامبورگ
26 اسپانیا 27 ژاپن
17 ژاپن 25 بلغارستان
16 لوکزامبورگ 20 مجارستان
14 مجارستان 20 اسپانیا
6 رمانی 12 رمانی
6 جمهوری چک 5 کره جنوبی
– کره جنوبی 5 جمهوری چک
– مالت – لهستان
– لهستان – مالت
– جمهوری چک – جمهوری چک

3- آمار ایرانیان پناهجو در اروپا
یرانیان در سال 2006 با 9.886 درخواست در ردیف چهارم و در سال 2007 با 7.973 درخواست در ردیف هفتم متقاضیان پناهندگی در 37 کشور اروپا (بجز ایتالیا) قرار داشته اند. (صفحه 15، جدول 3)

Table 3. Origin of asylum applications lodged in Europe, 2006 and 2007
Covering 37 European countries which provided monthly data to UNHCR (excluding Italy).
Annual Share Rank
Origin 2006 2007 Total change 2006 2007 2006 2007
Iran 9,886 7,973 17,859 -19% 4.7 3.4 4 7

4- آمار ایرانیان پناهجو در اتحادیه اروپا
ایرانیان در سال 2006 با 7.065 درخواست در ردیف ششم و در سال 2007 با 5.812 درخواست در ردیف هشتم متقاضیان پناهندگی در 26 کشور اتحادیه اروپا (بجز ایتالیا) قرار داشته اند. (صفحه 16، جدول 4)
Table 4. Origin of asylum applications lodged in the European Union (26), 2006 and 2007
Covering 26 European Union countries which provided monthly data to UNHCR (no data for Italy).
Annual Share Rank
Origin 2006 2007 Total change 2006 2007 2006 2007
Iran 7,065 5,812 12,877 -18% 3.7 2.8 6 8

نگاهی به گزارش فوق نشان میدهد که چگونه ایرانیان در فرار از جهنم جمهوری اسلامی در چهار گوشه جهان پراکنده شده اند. از کره جنوبی و ژاپن و استرالیا گرفته تا کانادا ، و از قبرس و یونان و رومانی گرفته تا سردترین نقاط نزدیک به قطب شمال در فنلاند و نروژ!
فرار از ایران ریشه در کجا دارد؟ از یک سو سرکوب زنان و جوانان و عدم امنیت فردی و اجتماعی، سرکوب ملیتها و یا اقلیتهای دینی و در یک کلام نقض مستمر و سیستاتیک حقوق بشر توسط رژیم اسلامی حاکم که تحمل هیچ نوع عقیده ای غیر از خود را ندارد، و از سوی دیگر دخالتهای روز افزون مامورین دولتی که به مثابه “اراذل و اوباش حکومتی” نفس کشیدن را بر مردم سخت و سنگین میکنند باعث شده تا بسیاری از آندسته مردمی که به لحاظ مالی توانش را دارند، خاک ایران را ترک و تنها یا با خانواده “دل به دریا” ی طوفانی ای بزنند که چندان اطلاعی نیز از سختی های پیش روی آن ندارند.
به این ترتیب اگر در دهه شصت شمسی اصلی ترین دلیل خروج از ایران فعالیتهای سیاسی و فرار از جنگ بود، در سالهای اخیر اصلی ترین دلیل فرار از ایران افزایش فشارهای روزمره رژیم بر علیه مردم عادی کوچه و خیابان میباشد. در چنین وضعیتی و در حالی که مردم چشم اندار امیدوار کننده ای نیز برای خود و خانواده شان در آینده نبینند، بسیار قابل درک است که تنها راه پیش روی خود را خروج از ایران میابند، آنهم تنها به این دلیل که میخواهند از حق یک زندگی راحت و انسانی و بدون امر و نهی های روزمره حکومتی برخوردار شوند.
در چنین شرایط سختی، البته که یاریهای انسانی بدون چشمداشت به پناهجویان جدید، بسیار با ارزش بوده و میتواند کمی از سنگینی بارشان بکاهد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: