افزايش شمار مبتلایان به ايدز در ایران

27 Jul

رييس مركز بهداشت شهرستان كرمان گفت: متأسفانه شمار مبتلايان به ويروس ايدز از راه روابط جنسي آلوده هم اكنون افزايش پيدا كرده و در ميان مبتلايان افراد جوان و كم سن و سال و زنان نيز ديده مي‌شوند.

محمدحسين پورابراهيمي در گفتگو با فارس افزود در ابتداي ورود بيماري ايدز به كشورمان، عمده راه انتقال اين ويروس تزريق مشترك معتادين بود اما متأسفانه در حال حاضر ابتلا به اين ويروس از طريق روابط نامشروع افزايش يافته است.

رييس مركز بهداشت شهرستان كرمان آگاه كردن و آموزش جامعه را در اين زمينه يك امر ضروري دانست و گفت: والدين نبايد از سئوالات فرزندان خود در اين زمينه هراس داشته باشند بلكه بايد سعي كنند بي‌پرده و بي‌محابا به اين سئوالات پاسخ دهند زيرا بهترين راه آموزش در زمينه پيشگيري از بيماري ايدز توسط پدر و مادر مي‌تواند ارايه شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: