آغاز‌ شمارش معكوس برای بسته شدن درهای بهشت زهرا

2 Aug

خبرگزاري حکومتی فارس: به گفته مسئولان شهرداري تهران شمارش معكوس براي نبود جا براي دفن اموات تهراني آغاز شد.

محمود رضاييان مدير عامل سازمان بهشت زهرا افزود: هنوز مشكل كمبود جا براي دفن اموات در تهران برطرف نشده است.

وي ادامه داد: بايد تمام مسئولان مربوطه در اين زمينه دست به دست هم داده و اين مشكل را هر چه زودتر بر طرف كنند.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به فضاي محدودي كه در حال حاضر در بهشت زهرا داريم، بايد گفت كه شمارش معكوس براي آغاز بحران نبود جا براي دفن اموات شروع شده است.

مدير عامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران اضافه كرد: تهران به جز بهشت ‌زهرا به 4 گورستان رسمي ديگر، در 4 نقطه شمال ‌شرقي و شمال ‌غربي و جنوب ‌شرقي و جنوب‌ غربي نياز دارد ولي هنوز نتواسته‌ايم حتي يك گورستان جديد هم در تهران احداث كنيم.

وي تصريح كرد: كلان‌شهر تهران به صورت بالقوه در معرض بحران‌هاي طبيعي است و بهشت‌زهرا(س) به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي دفن متوفيان بي‌شمار تهران باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: