احضار بیش از ۳۲ دانشجوی شیراز به خاطر کراوات

2 Aug

خبرنامه امیرکبیر: بیش از ۳۲ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از طرف حراست این دانشگاه تهدید شده اند که به خاطر کراوات زدن در جشن فارغ التحصیلی به کمیته انضباطی احضار خواهند شد و از فارغ التحصیلی آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه با حضور در جشن فارغ التخصیلی دانشجویان ورودی ۸۰ دانشکده پزشکی شیراز از دانشجویانی که کراوات زده بودند می خواهد که کراوات های خود را باز کنند و در غیر این صورت به کمیته انضباطی احضار و مانع فارغ التحصیل شدن آنها خواهند شد که وقتی با مقاومت دانشجویان و خوانواده های آنان مواجه می شوند اسامی آنان را یادداشت می کند و به دانشجویان گفته می شود که ” منتظر عواقب آن باشند.”

گفتنی است حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی سه سال اخیر بسیاری از دانشجویان به ویزه دختران را به بهانه های مختلف احضار و آنان را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهد و تهدید می کند که یا برای حراست خبر چینی کنند و یا با احکام سنگین انضباطی مواجه خواهند شد. در سال گذشته نیز حراست دانشگاه علوم پزشکی شیرازفقط دریکی از اقدامات خلاف اخلاق وقانونش با تهیه عکس و فیلم از مهمانی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی که در بیرون از دانشگاه برگزار شده بود ۳۰ نفر از آنان را به کمیته انضباطی فرستاد که احکام سنگین محرومیت از تحصیل و امکانات رفاهی دانشگاه برای آنان صادر شد.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: