نرخ تورم در ایرانی بحرانی است

4 Aug

عضو كميسيون بانك وبيمه اتاق بازرگاني : نرخ تورم در كشور بحرانی است

خبرگزاري حکومتی موج: عضوكمييسون بانك و بيمه اتاق بازرگاني گفت:با گذشتن نرخ تورم ايران از 20 درصد ،تورم ايران جزو تورم هاي بحراني محسوب مي شود.

ترك نژاد در جمع فعالان اقتصادي گفت در اقتصاد كشور در سه زمينه توسعه ملي ،تورم، و فعاليت بخش خصوصي با مشكل مواجهيم .

ترك نژاد با اشاره به اينكه تورم در كشور از 20 درصد گذشته است ،اذعان داشت:تورم بالاي 20 درصد در اقتصاد تمام كشورها جزو تورم هاي بحراني محسوب مي شود و در حال حاضر نيز تورم اقتصاد ايران در زمره تورم هاي بحراني محسوب مي شود.

عضو كميسيون بانك بيمه با بيان اينكه تغيير و تحول در سبد كالايي،تغيير و تحول در حوزه املاك و مستغلات،دستمزد،نرخ بهره و نرخ ارز پنج فاكتور موثر در رشد تورم است ،اذعان داشت: در حال حاضر ايران به لحاظ آزادي درجه اقتصادي و كسب وكار جزو پنج كشور اول داراي محدوديت ست.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: