محرومیت از فوتبال به خاطر مدل ریش

8 Aug

خبرنامه شیراز: یکی از میهمانان این هفته برنامه نود مهدی امیر آبادی بازیکن استقلال بود. وی پس از اندکی گفت و گو با عادل فردوسی پور در پاسخ به سوال وی مبنی بر دریافت نامه ای تهدید آمیز بیان داشت که چندی پیش یکی از مسئولین تیم استقلال وی را فرا خوانده و بیان نموده که او و سیاوش اکبرپور باید مدل ریش هایشان را تغییر بدهند و در غیر اینصورت قادر نخواهند بود از هفته سوم در تیم حاضر شوند.

امیر آبادی همچنین بیان داشت که مدل ریش هایش بسیار ساده است و گمان نمی کند بر روی دیگر جوانان تاثیر منفی بگذارد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: