ديوان عدالت اداری احكام اخراج رانندگان شركت واحد را تاييد كرد

10 Aug

سنديكاي كارگران شركت واحد، از تاييد شدن احكام اخراج تعدادي از اعضاي اين تشكل صنفي در ديوان عدالت اداري خبر داد.

به گزارش خبرنگار “ايلنا”، روابط عمومي سنديكاي كارگران شركت واحد اعلام كرد: در ماه هاي اخير ديوان عدالت اداري به غير از يك نفر براي احكام اخراج 9 عضو ديگر اين تشكل را تاييد كرده است.

اين افراد بيشتر از سوي هيات هاي حل اختلاف ادارات كار استان تهران به اخراج محكوم شده بودند.

بر اين اساس تنها حكم اخراج نعمت الله اميرخاني در ديوان عدالت اداري نقض شده است اما احكام اخراج سايرين تاييد شده است.

سعيد ترابيان،‌‏ رضا فاضلي، علي اكبر پير هادي، سيد رضا نعمتي پور، منصور حيات غيبي، عطا باباخاني، سلطان علي شكاري، وهاب محمدي و امیر تاخيري از جمله اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد هستند كه احكام اخراج آنها تاكنون به تاييد ديوان عدالت اداري نيز رسيده است.

اخراج شدگان همگي، از رانندگاني بودند كه در جريان اعتصاب زمستان 84 كارگران شركت واحد اخراج و حتي مدتي را نيز در حبس سپري كردند.

روابط عمومي سنديكاي كارگران شركت واحد، در واكنش به تاييد شدن احكام اخراج ، اعلام كرد: اخراج شدگان به زودي از طريق قانوني اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري ابلاغ خواهند كرد.

بنا بر ادعاي اين تشكل صنفي چون كميته هاي انضباطي كار شركت واحد در زمان صدور احكام اخراج ماهيت غير قانوني داشته است خواستار لغو تمام احكام است كه تاكنون بر مبني تصميمات اين كميته هاي كاركنان شركت واحد صادر شده است.

پيشتر سنديكاهاي كارگران شركت واحد، اعلام كرده بود كه كميته انضباطي كار اين شركت از ابتداي دهه 70 تا ابتداي سال جاري بدون ثبت قانوني در وزارت كار فعاليت كرده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: