مزدوران بسيجی در پمپ بنزينها برای مقابله با اعتراضات مردمی

12 Aug

خبرگزاری حکومتی فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت با همكاري شركت نفت تهران براي نظم بخشيدن به پمپ بنزين‌ها از پليس ياران بسيجي استفاده كنيم كه اين اقدام تا 10 روز ديگر انجام مي‌شود.

وي درباره تجمع خودروها در پمپ‌بنزين‌ها و بروز ترافيك در اين زمينه گفت: در اين زمينه جلساتي را در ستاد سوخت داشتيم و مقرر شد تا با همكاري شركت نفت تهران براي نظم بخشيدن به پمپ بنزين‌ها از پليس ياران بسيجي استفاده كنيم كه اين اقدام تا 10 روز ديگر انجام مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه تعداد پمپ‌بنزين‌ها در شهر تهران يك دوم نياز واقعي است، گفت: هم اكنون پمپ‌هاي بنزين بيش از 2 برابر استاندارد زير بار هستند و باتوجه به اين‌كه در 3 دهه گذشته هيچ اقدامي براي ايجاد جايگاه پمپ بنزين در تهران نشده است اين موضوعات باعث افزايش صفوف طولاني در پمپ بنزين شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: