یک کارگر گرسنه خود را در کارخانه حلق آویز کرد

13 Aug

گزارش دریافتی: درپي عدم پرداخت حقوق5ماهه يكي از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران شيراز اقدام به خودكشي وحلق اويز نمودن خود در محيط كارخانه نمود.كه درپي ان كارگران خشمگين در اعتراض به وضعيت موجود اقدام به بستن خيابان روبروي كارخانه وسر دادن شعار برعليه مديران شركت وسران مملكت نموداند كه با دخالت پليس ضد شورش منجر به تيراندازي وگاز اشك اور و ضرب وشتم كارگران گشت.وكارگران مجبوربه باز گشايي راه شدندوموقتابه تحصن خود پايان دادند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: