ماموران حکومتی به قتل زن جوان اذعان کردند

28 Aug

خبرگزاری حكومتی فارس وابسته به سپاه پاسداران به قتل سبعانه زن جوانی كه توسط ماموران حکومتی از طبقه ششم ساختمانی در تهران به پایین پرتاب شده بود، اذعان كرد.

این خبرگزاری حکومتی نوشت ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد اما نكته قابل تامل این است كه مقتوله آدم جسوری بوده به حدی كه تا كنون دهها بار بر اثر درگیری با ماموران نیروی انتظامی دستگیر شده است. این دختر حتی یک بار با فردی كه به وی در فرودگاه مهر آباد در خصوص حجابش تذكر داده درگیر شده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

خاطرنشان می شود روز بیست و پنجم مردادماه مزدوران رژیم در جریان یورش وحشیانه به یک مهمانی در منطقه الهیه تهران، این زن جوان را از طبقه ششم ساختمان به پایین پرتاب كرده و به قتل رساندند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: