فرار مدیر امور شعب بانک ملی به خارج از کشور

2 Sep

خبرگزاری حکومتی مهر: سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران در ارتباط با سئوال خبرنگاری در خصوص فرار مدیر امور شعب بانک ملی به خارج از کشور گفت: اطلاعی از اینکه این فرد به صورت قانونی یا غیر قانونی از کشور خارج شده باشد، ندارم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: