صدور حكم “ارتداد” برای دو هموطن مسیحی در شیراز

4 Sep

شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان: با گذشت بیش از ۳ ماه از دستگیری و بازداشت دوتن از هوطنان مسیحی در شیراز، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی استان فارس برای این نوكیشان مسیحی كیفر خواست “ارتداد” صادر گردید.

همزمان با تشدید فشار و سختگیریها از سوی مامورین امنیتی نظام بر علیه نوكیشان مسیحی در داخل كشور ، به خصوص در اردیبهشت ماه سالجاری برابر با ( می – ۲۰۰۸) در شهر شیراز كه منجر به دستگیری و بازداشت بسیاری از فعالین و اعضای كلیسا های خانگی شده بود ، دو تن از این برادران با گذشت بیش از ۳ ماه همچنان در بازداشت و زندان بسر می برند.

دو تن از هموطنان مسیحی بنام های “محمود متین آزاد” ۵۳ ساله و ” آرش بصیرت” ۴۰ ساله در تاریخ ۲۴ اردیبهشت سالجاری برابر با ( ۱۵ می- ۲۰۰۸) در ” پارك باغ رویا ” توسط تعدادی از مامورین اطلاعات و امنیت دستگیر و بازداشت شدند.

محمود متین و آرش بندری” پس از دستگیری تا مدتها در بازداشتگاه موقت زندان اطلاعات (معروف به پلا ك ۱۰۰) واقع درخیابان سپاه – میدان ارتش در مرکزشهر شیراز، در سلول های انفرادی بسر می بردند . كه در طول این مدت به دفعات آنان را مورد بازجویی های طولانی قرار می دادند. بنا بر این گزارش، آنها در تاریخ ۲۵ تیر ماه ( برابر با ۱۵- جولای) به بند عمومی انتقال یافتند.

با گذراندن حدود ۲ ماه در بازداشتگاه زندان اطلاعات و بودن در زیر بازجوئی های شدید و فشارهای روحی و روانی اگر چه درحالیکه مقامات امنیتی در داخل زندان بتدریج از برخی فشارها در زندان در مورد آنان کاسته بودند امـّـا شرایط همچنان از وخامت حال بسیار بد” آرش بندری” حکایت داشت چرا كه وی مبتلا به بیماری قند ( دیابت ) بوده وگزارش ها حكایت از آن داشت که در این مدت از سوی مسئولین زندان هیچ اقدامی جهت درمان وی صورت نگرفته بود.

اگر چه خانواده های ایشان پس از بازداشت و دستگیری بارها به ساختمان مربوطه مراجعه و سعی داشتند تا با قرار وثیقه آنان را بطور موقت آزاد و تحت مداوا در بیرون از زندان قرار دهند اما مقامات در این خصوص این پرونده را جالب و حساس (!) از آن یاد كردند و از قبول هرگونه وثیقه ایی در خصوص آزادی موقت بازداشت شدگان خودداری كردند.

قرار مجرمیت و كیفر خواست

طبق گزارش پرونده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و طی گزارش منتشره از سوی اداره كل اطلاعات استان فارس ، برای آقایان ۱- محمود متین آزاد ۲- آرش بصیرت ؛ و بر اساس نحقیقات و استناد به ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ، و مسائل ۱ و ۹ مبحث “ارتداد” كتاب “تحریرالوسیله” امام خمینی قرار “مجرمیت ” و تقاضای كیفر” ارتداد” برای متهمین صادر و اعلام گردید.

از دیگر موارد اتهامی به این دو هموطن مسیحی كه در گزارش بازپرسی آمده : تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، و نشر اكاذیب، اهانت به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و مسئولین نظام بوده است!

شایان ذكر است بر اساس فقه اسلامی، خروج از دين” اسلام” در حکم ارتداد بوده و به گفته فقها ، خون فردی که از اسلام خارج شود، “مباح” است. اگر چه در قوانين جزائی ايران بطور رسمی تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود ندارد اما دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها براساس احکام شرعی و متون فقهی استناد می كنند.

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح کرده است:« قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی يا “فتواهای” ‏ معتبر، حکم‏ قضيه‏ را صادر نمايد.

از جمله می توان به رساله كتاب ” تحریرالوسیله” بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره كرد ،كه دادستانی عمومی و انقلاب شیراز با استناد به آن برای این نوكیشان مسیحی تقاضای كیفر خواست ” ارتداد “صادر نموده است.

تاکنون، افراد زيادی در ایران تحت عنوان افراد « مرتد» دستگير شده اند و حکم اعدام در اين زمينه در موارد محدودی صادر شده است كه اين مسئله همواره مورد اعتراض شديد مراجع حقوق بشری در سطح بین المللی قرار گرفته است .

بر اساس اصل هجدهم اعلاميه جــهانی حــــقوق بشر، تمامی شهروندان کشورهای عضو سازمان ملل متحد بايد « از آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار باشند و اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: