احتمال شيوع دوباره فلج اطفال در ایران

10 Sep

سایت الف: مسئولان بهداشتي نسبت به احتمال شيوع دوباره بيماري هاي واگيردار از جمله فلج اطفال در کشور هشدار دادند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان درباره شكست طرح هاي ملي واكسيناسيون بويژه فلج اطفال در سيستان وبلوچستان به دليل حضور و تردد اتباع بيگانه هشدار داد.

دكتر صالحي درجلسه اي اضطراري كه در خصوص تاثير تردد اتباع بيگانه در انتقال بيماريهاي خطرناك به كشور برگزار شد، افزود: متاسفانه چند ماهي است كه ورود غير قانوني تعداد زيادي از اتباع كشورهاي پاكستان و افغانستان به كشورمان تشديد شده است و دربررسي هاي بهداشتي مشخص شد كه اين افراد واكسيناسيون نشده اند و احتمال انتقال بيماري هاي خطرناك از سوي آنها وجود دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان خاطر نشان كرد اگر فقط يك نفر از اين اتباع بيگانه ناقل بيماري فلج اطفال و ديگر بيماريهاي واگيردار باشند طرح هاي عظيم بهداشتي ملي كه چندين سال است با دهها ميليارد تومان هزينه اجرا شده است شكست مي خورد.

چندي پيش وزير بهداشت افغانستان از مشاهده ‪ ۱۳‬مورد ابتلاي جديد به بيماري فلج اطفال در اين كشور در سال جاري خبر داد.

یک مقام ارشد یونسیف می گوید با آنکه شمار کودکان مبتلا به بیماری فلج اطفال در افغانستان به طور ميانگين از ۳۱ نفر به 11 نفر در سال کاهش یافته است، ولی اين موضوع می تواند همچنان خطری برای اشاعه اين بيماري به دیگر مناطق جهان بويژه همسايگان افغانستان محسوب شود.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: