نسخه دوم «هاله نور» هم آمد؟

12 Sep

روزنامه اعتمادملی: شنیده شده كه‌ علی كردان در دیدار نمایندگان آذربایجان شرقی درباره ماجرای روز رای اعتماد خود گفت: در آن روز مجلس پر از نور شده بود و من نور خدا را در فضای مجلس كاملا‌ مشاهده می‌كردم!

وی افزوده است: در این ماجرا از بی‌بی (اشاره به حضرت فاطمه (س) )كمك گرفتم و وی در جریان رای‌گیری همراه من بود.

كردان ادامه داده است: حتی اگر رای نمی‌آوردم آن روز بهترین روز زندگیم بوده و آن خاطره را هیچگاه فراموش نخواهم كرد.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: