زندانبانان رژیم: این سلولها به گور شما مبدل خواهند شد

19 Sep

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد

وضعیت اعتصاب کنندگان زندان ارومیه به شدت وخیم گزارش می شود
آخرین گزارشات از زندان ارومیه حاکیست که 9 تن از زندانیان این زندان که از شش روز قبل توسط مسولین زندان روانه ی سلولهای انفرادی شده بودند،به شدت وخیم است.

این زندانیان در سلولهایی 4 متری که همزمان به عنوان دستشویی نیز از آنها استفاده میشود نگهداری شده و با هر اعتراضی به شدت مورد اهانت و شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار میگیرند.

آنان همچنین تهدید شده اند که :”این سلولها به گورهای شما مبدل خواهند شد”.

بنا به گزارشات زندانیانی که خود این 9 تن را از نزدیک دیده اند، انواع بیماریها از جمله اسهال خونی ،عفونتهای شدید و بیماری پوستی گریبانگیر این زندانیان شده است.این وضعیت باعث بروز التهاباتی در زندان ارومیه شده و اعتصاب کنندگان نسبت به نگهداری این 9 تن در وضعیت ناگوار مذکور به شدت معترضند.

کمیته از بروز وضعیت بحرانی این زندانیان به شدت ابراز نگرانی کرده و ضمن محکومیت شدید رفتار غیر انسانی حاکمیت نسبت به زندانیانی که خواهان حقوق اولیه ی خود در زندانها هستند، جهانیان را به کمک می طلبد.

همچنین از نهادهای زیربط جهانی می خواهد برای نجات جان این زندانیان که همچنان و با وجود وخامت شدید وضعیت جسمی خود بر اعتصاب غذا اصرار دارند،اقداماتی عاجل و فوری به عمل آورد.

جمعه ۲۹ شهرسور ۱۳۸۷ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: