شهردار قم و 50 میلیارد تومان مفقودالاثر شده اند

27 Sep

خبرگزاري انتخاب : لاريجاني در جمع مديران قم از كشف دو مورد مفقودالاثر جديد در اين شهر خبر داد. وي گفت: پنجاه ميليارد تومان پولي كه براي متروي قم اختصاص يافته بود مفقودالاثر شده بود و مدتي گشتيم تا پيدا كنيم و حالا آمده سر جايش !

نماينده قم در ادامه به مفقودالاثر شدن شهردار قم هم اشاره كرد و افزود: شهردار قم مفقودالاثر شده و سه ماه است كه شهردار نداريم، اما اكنون كه شهردار انتخاب شده، انتظار اين است كه بار رشد و توسعه قم را بر دوش بكشد.

لاريجاني افزود: اين خط و آن خطي بودن، به درد قم نمي خورد. ما براي توسعه قم نيازمند يك ذره عرضه هستيم و بنا نيست مديران در قم نظريه پردازي كنند.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: