تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس رژیم

28 Sep

معلمان ديپلم حق التدريسي، شركت كنندگان در آزمون فراگير كارشناسي ارشد پيام نور و تعدادي از جانبازان صبح امروز مقابل مجلس تجمع كردند.

جمعي از معلمان ديپلم حق التدريسي استان لرستان صبح امروز با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شدند. معلمان تجمع كننده همچنين خواستار ملاقات با نمايندگان استان خود و رسيدگي به مشكلات خود هستند.

تعدادي از شركت كنندگان در آزمون فراگير كارشناسي ارشد پيام نور نيز مقابل مجلس تجمع كردند. اين عده از تجمع كنندگان مدعي شدند كه به رقم شركت در آزمون كارشناسي ارشد پيام نور يا قبول نشده و يا به صورت مشروط قبول شده‌اند و كارنامه‌اي هم به آنها داده نمي‌شود.

همچنين تعدادي از جانبازان زير 25 درصد استان كرمانشاه با تجمع مقابل مجلس تاكيد دارند كه مقرري كه به آنها تعلق مي‌گرفت، قطع شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: