40 درصد مردم ایران زیر خط فقر

30 Sep

روزنامه کارگزاران: صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود آماری در مورد درصد افراد زیر خط فقر ارائه داده است. در مرحله اول برای تعیین این آمار تعریفی برای فقر مطلق در نظر گرفته شده است كه با تعاریف قبلی یعنی كسب یك دلار در هر روز متفاوت است. تاكنون شنیده‌اید خط فقر معادل كسب درآمد كمتر از یك دلار(كمتر از یك هزار تومان) در هر روز است اما با توجه به شرایط كنونی اقتصاد جهانی این تعریف نادرستی است زیرا با كسب این درآمد حتی نیمی از نیازهای حیاتی یك فرد نیز تامین نمی‌شود و در فاصله زمانی كوتاهی فرد در آستانه مرگ قرار می‌گیرد. نادرست است. ضمن اینكه معیار خط فقر در كشورهای مختلف با یكدیگر فرق دارد. بر طبق مطالعات انجام شده خط فقر حداقل درآمدی است كه با داشتن آن نیازهای اولیه زندگی تامین می‌شود. با توجه به این تعریف حداقل درآمدی كه برای تامین نیازهای اولیه در كشورهای مختلف مورد نیاز است با یكدیگر تفاوت دارد و شرایط حاكم بر اقتصاد آن كشور می‌تواند تعیین‌كننده حداقل درآمد لازم برای ادامه بقا باشد. برای محاسبه خط فقر از روش زیر استفاده می‌كنیم: در مرحله اول هزینه‌ای كه هر فرد برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود از جمله خوراك و پوشاك و مسكن نیاز دارد را محاسبه می‌كنیم. این مبلغ را به روزهای یك ماه یعنی عدد30 تقسیم كنیم حداقل درآمد مورد نیاز برای زندگی محاسبه می‌شود و این مبلغ به عنوان خط فقر معرفی می‌شود. بدون شك این مبلغ تعیین شده برای خط فقر به نرخ تورم در كشور مورد بررسی ارتباط زیادی دارد. هر چه تورم در كشوری بیشتر باشد، مبلغ لازم برای تامین حداقل نیازها بیشتر است و خط فقر عدد بزرگ‌تری خواهد داشت. افرادی كه درآمدشان كمتر از این مبلغ باشد در فقر مطلق زندگی می‌كنند و با انواع بیماری‌ها و مشكلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌كنند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول بیشترین شمار فقرای جهان در قاره آفریقا ساكن هستند و قاره آسیا در رده بعدی قرار دارد. اگرچه به دلیل وجود نظام دقیق ارزیابی و شمارش فقرا به آمارهای ارائه شده توسط كشورهای توسعه یافته و صنعتی بیشتر از كشورهای در حال توسعه یا فقیر می‌توان اطمینان داشت. در برخی از كشورهای فقیر یا در حال توسعه به این دلیل كه نظام دقیقی برای تعیین شمار فقرا وجود ندارد نرخ فقر پایین‌تر از میزان واقعی اعلام می‌شود. بر طبق گزارش ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی بیشتر سن شمار فقرا در كشورهای زامبیا و زیمبابوه وجود داشته است. در این دو كشور بیشتر از 80 درصد از مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می‌كنند. در كشور افغانستان بیشتر از 53 درصد از مردم، در كشور عراق، در كشور ایران 40 درصد از مردم، در مالزی 8 درصد مردم و در فرانسه 5/6 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌كنند. شایان ذكر است در این آمارگیری تنها 80 كشور از مجموع 180 كشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند و كشورهایی كه آمارهای خود را به این سازمان اعلام نكرده‌اند كشورهایی هستند كه یا به دلیل بی‌ثباتی سیاسی یا به دلیل مشكلات داخلی آمارهای دقیق نداشتند. یكی از این كشورها عراق است كه در جدول ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول آمار آن ارائه نشده است. كشور سومالی هم در این دسته جای گرفته است. كشورهایی كه كمترین شمار فقرا را در خود جای داده‌اند عبارتند از: بلژیك، بلغارستان و تایوان. نرخ فقر در تایوان معادل 9/0 درصد است و این كشور ركورددار جهان است. كشورهایی از قبیل نروژ، سوئیس و سوئد كه در جهان از نظر میزان رفاه و یكپارچگی اقتصادی معروف هستند، هر یك كمتر از 10 درصد فقیر را در خود جای داده‌اند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: