درخواست مریخی ها از احمدی نژاد!

2 Oct

برخی رسانه های حكومتی با عناوینی نظیر “درخواست مریخی ها از احمدی نژاد” وی را مورد تمسخر قرار داده و نوشتند احمدی ‌نژاد پس از بازگشت از سفر به نیویورک گفت باید به مسئوليت های جهانی بیاندیشیم. بر اساس برخی از شنیدههای تایید نشده یک گروه موجود فضایی از كره مریخ از رئیس جمهور خواسته اند به مسئوليت هایش در قبال كرات دیگر نیز توجه داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی نیز می گویند با توجه به ساختار اقتصادی درهم و برهم كشور و سختی انجام اصلاحات در آن و با توجه به آنكه ایران داخل جهان است، كار راحت تر آن است كه ما ساختار اقتصادی جهان را اصلاح كنیم، زیرا بدین ترتیب ساختار اقتصادی كشور هم اصلاح می شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: