آب شرب تهران در خطر آلودگی توسط غسالخانه‌ها

5 Oct

روزنامه سیاست روز: آنگونه كه خبرگزاري فارس مخابره كرده است،ارتش جمهوري اسلا‌مي كه مالك اصلي زمين‌هاي تلو است مخالفت رسمي خود را با ايجاد گورستان در اين منطقه اعلا‌م كرده است.خدا كند كه راست باشد. چون من يكي كه دوست ندارم آب آلوده به پساب‌هاي غسالخانه‌ها و مرده‌هاي تهراني را بنوشم،لا‌بد فكر مي‌كنيد كه اين حرف جدي نيست؟

پس نگاهي به نقشه گسلهاي تهران در همين صفحه بيندازيد تا متوجه شويد كه كوچكترين رانش زمين مي‌تواند خيل عظيمي از آلودگي ناشي از تجزيه اموات در اعماق خاك را به همراه آب ناشي از شست و شوي اموات را راهي آب شرب و مصرفي مردم كند و آنموقع ديگر زندگي ما راستي راستي بوي مرگ مي‌گيرد.

مناطقي كه به شكل هاشور در اين نقشه مشخص شده مرز گسيختگي گسلهاست. در اين منطقه هيچ ساختماني با هر ضريب ايمني سالم نمي‌ماند.مناطقي كه در جوار منطقه گسست قرار دارد ويراني بسيار شديدي خواهد داشت. اگر تهران از اصول شهر سازي درست و حسابي الگو برداري مي‌كرد تمام اين مناطق بايد تبديل به پارك مي‌شد. اينجا مكانهايي هستند كه بيشترين برج سازيها در آن انجام گرفته و مي‌گيرد. بخشي كه در نقشه اصلي ادامه پيدا مي‌كند از سمت راست تا لشكرك و جاجرود و تلو و سد لتيان ادامه پيدا مي‌كند.

‌گسل شمال تهران از لشكرك و سوهانك شروع شده تا فرحزاد و حصارك و از آنجا به سوي غرب امتداد مي‌يابد. اين گسل در مسير خود، نياوران، تجريش، زعفرانيه، الهيه و فرمانيه را در بر مي‌گيرد. گسل ري جنوب تهران نيز كه در صورت فعاليت پرتلفات ترين گسل كشور و شايد جهان مي‌باشد از جاده خاوران شروع و با گذر از دولت آباد و حركت بر روي جاده كمربندي تهران در حد نصاب كوره‌هاي آجرپزي چهار دانگه پايان مي‌يابد. گسل شرق نيز كه توانايي قوي ترين زلزله را دارا است از شرق به تهران وارد شده و با گذر از اراضي سرخه حصار و حركت بر روي بزرگراه شهيد بابايي تا مجيديه و سيد خندان امتداد مي‌يابد. جالب اين جاست كه اكثر حريم‌هاي انتقال نيروي شهر تهران نيز بر روي همين گسلهاي زلزله واقع شده است. ‌

نقاطي كه در ذيل خواهد آمد در حال حاضر محله‌هايي هستند كه در مجاورت يا بر روي گسل قرار گرفته اند: ازشرق و شمال شرقي منطقه زربند،سوهانك،ازگل،استخر،حكيميه،هنگام،نارمك و بزرگراه بابايي بر روي گسل‌هايي به نام‌هاي تلوپايين،كوثر و گسل نارمك كه از ده نارمك آغاز و انتهاي آن در خيابان استادحسن بنا مي‌باشد. در منطقه شمال تهران نيز دارآباد، اقدسيه، پاسداران، كاشانك،قيطريه،كلا‌هدوز،بزرگراه صدر، دزاشيب، ميدان تجريش، سعدآباد، زعفرانيه، ولنجك، نمايشگاه بين المللي،مقدس اردبيلي، دره پونك، بزرگراه نيايش تا سولقان بر روي گسل‌هاي شمال تهران،نياوران و محموديه قرار دارند.

محله قديم تهران موسوم به ارگ قديم امن ترين ناحيه از نظر وجود گسلهاي زلزله مي‌باشد. با وجود سه گسل اصلي شمال، شرق و گسل ري در جنوب كمتر قسمتي را مي‌توان يافت كه در فاصله اي مناسب از سه گسل فوق واقع شده باشد به نظر مي‌رسد كه مكان يابي حاصل از تجربه چند صد ساله مردم ساكن تهران كه منجر به تشكيل محدوده ارگ قديم شهر شده، بسيار قابل اعتمادتر از مكان يابي سالهاي كنوني در گسترش و احداث شهركهاي حاشيه اي شهر تهران مي‌باشد.

بنابر اين،زنجيره اي از گسلها تهران را محاصره كرده است كه ايجاد پروژه‌هاي بزرگي با تبعات زيست محيطي مانند احداث گورستان را با اما و اگرهاي فراوان روبرو مي‌كند.

موضوع احداث گورستان جديد در شمال شرق تهران در منطقه <تلو> طي ماه‌هاي اخير موضوع داغ خبري در حوزه‌‌هاي محيط زيست، شهرداري و شوراي شهر تهران شده است، علي‌رغم اصرار مسئولا‌ن شهري بر احداث گورستان در اين منطقه و مخالفت‌هاي صريح محيط زيست براي آلودگي‌هاي زيست محيطي همچون ورود آب غسالخانه به قنات‌هاي قديمي، ارتش كه مالك اصلي اين زمين‌هاست هفته گذشته جلسه‌اي را با حضور مسئولا‌ن محيط زيست و شهرداري تهران برگزار و مخالفت خود را با احداث اين گورستان اعلا‌م كرد. ‌ ارتش در نامه خود به شهرداري تهران مخالفت خود را با احداث گورستان به طور كلي در شمال شرق تهران اعلا‌م كرده و دليل عمده‌اي كه براي مخالفت خود آورده است مسائل امنيتي، كاربري نظامي و مشكلا‌ت زيست‌محيطي است در واقع مخالفت ارتش با احداث اين گورستان، پايان كشمكش‌هاي مسئولا‌ن محيط زيست و شهرداري بر سر احداث گورستان در <تلو> محسوب مي‌شود. ‌

لا‌زم به يادآوري است كه براي احداث گورستان در هر نقطه‌اي بايد سهولت مسيرهاي دسترسي، قرار نداشتن در مسير جريان باد، نبود امكان هيچ‌گونه فعاليت كشاورزي، تفريحي، صنعتي و زراعي، شيب‌دار نبودن زمين، داشتن حداقل 5 متر فاصله با سفره آب‌هاي زيرزميني، امكان برخورداري از تجهيزات رفاهي و بهداشتي مورد لحاظ و با دقت نظر ويژه‌اي مورد بررسي قرار گيرد. ‌
يكي از مهمترين مشكلا‌تاراضي <تلو> كه منطقه‌اي نظامي است و حتي در حال حاضر كارشناسان محيط زيست اجازه بررسي اين منطقه را به دليل نظامي بودن ندارند، اين است كه اين زمين‌هاي انتخاب‌شده توسط شهرداري براي احداث گورستان، در بالا‌دست سه تصفيه‌خانه اصلي آب تهران قرار دارد و شيب تند اين اراضي به سمت تصفيه‌خانه‌هاي تهرانپارس و چندين مخزن اصلي آب تهران است. ‌

اين نكته قابل ذكر است كه مخازن بزرگ آب تهران زيرزميني است و آلودگي ميكروبي و پساب حاصل از غسالخانه به سهولت و سرعت منتشرخواهد شد.حتي اگر مخازن آب را كاملا‌ً ايزوله فرض كنيم چاه‌ها و قنوات در منطقه نيز چنين نيستند. ‌

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: