حداقل کمی شیرینی به کام مردم بنشانید بعد کله قند قورت دهید

7 Oct

تصویب و پردا خت ۱۰۰ میلیون تومان کمک هزینه برای نمایندگان نتیجه اعتماد مردم به نمایندگانشان و جلسات غیر علنی نمایندگان مجلس هشتم می باشد.

۵۰ میلیون تومان وام بلا عوض+۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه+۲۰ میلیون تومان کمک هزینه خرید خودرو برگ زرینی است از مجلسی که نمایندگان آن ادعای خدمت به مردم را دارند. این در حالی است که بسیاری از خانواده هایی که به این نمایندگان دل بسته اند در حال از هم پاشیدن است چون حتی نمی توانند ۱۰-۱۵ میلیون تومان پول رهن خانه را که به تبع تصمیمات غلط تصمیم سازان کشور به آنها تحمیل شده است فراهم کنند.

این در حالی است که دستگاههای دولتی هم از اینگونه قواعد مستثنی نیستند. به طور مثال با وجود جمع آوری سرویس های حمل و نقل ادارات دولتی جمع آوری شده اند و قرار بود در عوض کمک هزینه مناسب و وام خودرو در اختیار کارمندان قرار گیرد. هرگز این اتفاق نیفتاد و تنها مدیران دولتی علاوه بر دریافت کمک هزینه ۲۵۰ هزار تومانی برای هر ماه، وام ۱۵ میلیون تومانی خودرو نیز دریافت کردند.

به همه اینها حقوق چند میلیونی مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجاس را نیز اضافه کنید.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: