بیانیه مكارم شیرازی در باره حکم ارتداد

21 Oct

خبرگزاری حکومتی فارس: دفتر آيت‌‌الله ناصر مكارم شيرازي در پاسخ به شبهه‌افكني برخي پايگاه‌هاي اينترنتي مبني بر صدور حكم ارتداد اكبر اکبر گنجي از سوي وي، بيانيه‌اي صادر كرد.

بيانيه دفتر آيت‌الله مكارم شيرازي بدين شرح است: در بعضي از اخبار آمده است كه ما حكم ارتداد فرد يا افراد خاصي را صادر كرده ايم. بايد توجه داشت كه ما درباره اشخاص جز در موارد استثنايي سخن نمي گوييم و حكمي كه ما در مورد ارتداد ذكر كرده‌ايم، يك حكم كلي است و انطباق آن بر افراد را كساني كه اطلاع دارند بايد بر عهده بگيرند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: