وزير رفاه رژیم: اعتقادی به اعلام خط فقر ندارم

26 Oct

سایت حکومتی برنا: وزیر رفاه در پاسخ به اين سوال که چرا وزارت رفاه خط فقر را اعلام نمي کند افزود: همان گونه که پيش از اين نيز گفته ام اعتقادي به اعلام خط فقر ندارم.

وي با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان، مستمري بگيران و مددجوها طي سه سال اخير گفت: افرادي که 4 سال خط فقر را اعلام کردند، حتي يک ريال هم آن را افزايش ندادند؛ اين در حالي است که ما حرفي نمي زنيم و در عمل در جهت کاهش خط فقر قدم بر مي داريم.

مصري افزايش 50 درصدي حقوق بازنشستگان، 400 درصدي مددجوها و دهک هاي پايين درآمدي را از جمله اقدامات دولت در جهت کاهش خط فقر اعلام کرد و افزود: زماني که اين اقدامات را انجام مي دهيم به معناي تلاش بي وقفه دولت در جهت کاهش خط فقر است بدون اين که ادعايي داشته باشد.

وزير رفاه با بيان اين که نقدي سازي يارانه ها خط فقر را کاهش مي دهد اظهارداشت: با اجراي اين طرح قطعا شاهد کاهش مجدد خط فقر در کشور خواهيم بود چرا که قدرت خريد اضافي دهک هاي پايين درآمدي تا 50 درصد نيز افزايش مي يابد.

به گفته مصري با جهت گيري هاي انجام شده از سوي دولت قدرت خريد دهک هاي پايين درآمدي افزايش، دهک هاي متوسط حفظ و پس انداز دهک هاي بالاي درآمدي نيز کاهش مي يابد.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: