كمبود گاز مايع با شروع سرما

30 Oct

روزنامه خراسان: جمعي از مردم شهرستان هاي جنوب خراسان رضوي در تماس با خبرنگار ما باتوجه به شروع فصل سرما از كمبود گاز مايع اظهار نگراني كردند.

اين درحالي است كه برخي كارشناسان از بروز سرما و يخبندان شديد در سال جاري همچون سال گذشته خبر داده اند.يك شهروند ساكن رشتخوار به خراسان گفت: درحالي كه براي پخت غذا و گرم كردن منزل مجبور به استفاده از گاز مايع هستيم ولي هنوز يك ماه از پاييز سپري نشده دچار كمبود اين سوخت شده ايم.علي مرادي افزود: در سرماي شديد سال گذشته دچار كمبود سوخت شديم و براي تأمين سوخت زمستان امسال نيز نگرانيم.وي اظهار داشت: براساس اخبار، شمارش معكوس ورود هواي سرد آغاز شده است و مسئولان بايد به صورت جدي به فكر تأمين سوخت مناطق محروم باشند.شهروند ديگري با اشاره به طولاني بودن صف هاي طويل دريافت سيلندر گاز مايع گفت: وجود ٢ مركز توزيع در يك شهرستان كافي نيست و به ناچار بايد ساعت ها در صف هاي گاز مايع در انتظار بمانيم.ياور مختاري ادامه داد: در صورتي كه مردم بسياري از شهرهاي استان از نعمت گاز شهري بهره مند هستند مردم مناطق دورافتاده و مستضعف در وضعيت سختي قرار دارند.

كارشناس گاز مايع منطقه تربت حيدريه هم در پاسخ به سوال خراسان در خصوص دليل كمبود گاز مايع گفت: باتوجه به تعميرات سالانه پالايشگاه هاي كشورهاي آسياي ميانه اين فرآورده به جاي تأسيسات سنگ بست از فاصله هزار و ٥٠٠ كيلومتري يعني بندرعباس و اصفهان وارد كشور مي شود كه باتوجه به بعد مسافت براي تأمين گاز مايع شهروندان دچار مشكل شده ايم.سيدي تأكيد كرد درهفته آينده مشكل موجود رفع شده و وضعيت به شرايط عادي برمي گردد و فرآورده از سنگ بست و به موقع وارد مي شود.

وي با بيان اين كه سهميه گاز مايع هر خانوار، ١٦ كيلوگرم يعني بيش از يك سيلندر در ماه است، تصريح كرد: كمبود موجود مربوط به تغيير الگوي مصرف در خانواده هاست.به گفته سيدي اكثر خانواده ها به جاي استفاده از نفت سفيد براي وسايل گرمازا و آبگرمكن از گاز مايع استفاده مي كنند كه همين موضوع باعث ايجاد كمبود شده است.وي در خصوص ذخيره سازي گاز مايع نيز اظهار داشت:ذخيره سازي اين سوخت در بيمارستان ها و برخي سازمان ها انجام شده است.كارشناس گاز مايع منطقه تربت حيدريه در خصوص تعداد مراكز توزيع سيلندر نيز گفت: در هر شهرستان از جمله رشتخوار،خواف، كاشمر، گناباد و تربت حيدريه دو مركز شارژ سيلندر گاز وجود دارد كه باتوجه به آمار جمعيت هر منطقه كافي است.كارشناس ارشد برنامه ريزي گاز مايع خراسان رضوي هم در پاسخ به خراسان كمبود موجود گاز مايع را مربوط به تأمين اين فرآورده از بندرعباس و اصفهان و مبادي جنوب بيان كرد و افزود: تغيير در مبداء سوخت گيري طي ٣ روز آينده حل مي شود و مي توان همانند گذشته از تأسيسات سنگ بست آن را تأمين كرد.

جواد چمن آرا با اشاره به لوله كشي گاز در برخي از شهرها و روستاها گفت: عده زيادي از مصرف كنندگان به دليل تبديل وسايل خانگي از نفتي به گازي به استفاده از گاز مايع روي آورده اند و برخي افراد نيز متأسفانه از سيلندر گاز مايع به صورت غيرمجاز براي خودروهاي خود استفاده مي كنند كه اين عوامل باعث افزايش مصرف شده است.وي با اشاره به افزايش ٢٠ درصدي مصرف گاز مايع در استان گفت: در شهرستان مشهد سالانه حدود ٦ هزار تن گاز مايع مصرف مي شود.چمن آرا با بيان اين كه در انبار سنگ بست ذخيره سازي گاز مايع انجام شده است، اضافه كرد: برخي خانواده ها نيز علاوه بر استفاده از گاز شهري سيلندرهاي گاز مايع را نيز به عنوان سوخت زمستاني ذخيره كرده اند.وي با تصريح اين نكته كه با پيش بيني هاي انجام شده مشكل كمبود گاز مايع در سطح استان وجود نخواهد داشت، گفت: مصرف كنندگان گاز مايع ظرف ٣ ماه گذشته نسبت به ذخيره سازي نفت سفيد به عنوان سوخت دوم اقدام كرده اند.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: