مرگ و مير ناشی از بیماری ايدز افزايش می يابد

31 Oct

شمار مرگ و مير ناشي از بیماری ايدز در پنج سال آينده در جهان به بيشترين ميزان خود خواهد رسيد.

برآورد سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه آمار مرگ و مير ناشي از بيماري ايدز‌ بيشتر از آن چيزي است كه پيشتر پيش بيني مي شد.

بيشتر مبتلايان به ويروس‌ ايدز در جهان از طريق‌ تماس‌ جنسي‌ به‌ اين‌ بيماري‌ گرفتار شده‌ اند و بقيه‌ از راههاي‌ ديگر مانند سرنگ‌ آلوده‌‌ است‌‌ .

به گفته ‌محققان اپيدمي‌ ايدز از سال‌ 1981 در دنيا به‌ وجود آمد و تاکنون‌ حدود 65 ميليون‌ نفر در دنيا به‌ اين‌ بيماري‌ و ويروس‌ آن‌ مبتلا‌ شده‌ اند که‌ بيش‌ از 25 ميليون‌ نفر آنها تاکنون‌ به‌ علت‌ اين‌ بيماري‌ جان‌ خود را از دست‌ داده‌ اند و بر اساس‌ آخرين‌ آمار موجود اکنون‌ نزدیک به 37 ميليون‌ نفر بيمار و فرد آلوده‌ به‌ ويروس‌ ايدز در دنيا زندگي‌ مي‌ کنند‌ .

حدود 25 میلیون تن از اين‌ بيماران‌ در جنوب‌ صحراي‌ آفريقا زندگي‌ مي‌ کنند.‌ نزدیک به 8 ميليون‌ نفر آنها در آسيا هستند و بر اساس‌ آخرين‌ آمار سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ هندوستان‌ با داشتن‌ حدود 6 ميليون‌ فرد مبتلا‌ به‌ ويروس‌ ايدز بيشترين‌ جمعيت‌ اين‌ بيماران‌ را در دنيا دارد و پس‌ از آن‌ آفريقاي‌ جنوبي‌ با 5 ميليون‌ و پانصد هزار بيمار است‌‌ .

آخرين‌ آمار سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ نشان‌ مي‌ دهد که‌ در سال‌ گذشته‌ بیش از 4 ميليون نفر به‌ ويروس‌ ايدز مبتلا‌ شده‌ اند.

به گفته سازمان بهداشت جهاني، ‌فقط پنج درصد بيماران‌ ايدز به‌ دارو دسترسي‌ دارند .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: