شکنجه های وحشیانه علیه زندانیان زندان اصفهان

3 Nov

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از واحد 2 زندان مرکزی دستگرد اصفهان ،یکی از زندانیان بنام حبیب باقریان 27 ساله روز جمعه 10 آبان ماه به سلول انفرادی که احتمالا جهت اجرای حکم اعدام است منتقل گردید.

آقای حبیب باقریان در حدود 3 سال پیش دستگیر و به زندان اصفهان انتقال یافت.حکم اعدام او اخیرا تایید شده است.و انتقال او به سلولهای انفرادی باعث نگرانی سایر زندانیان شده است.

او روز جمعه 10 آبان ماه به ضن اینکه قصد فرار از زندان را دارد به سلولهای انفرادی واحد 2 این زندان انتقال یافت.او توسط مامورین حفاظت و اطلاعات زندان به شدت در سلولهای انفرادی مورد شکنجه قرار داشت که در اثر این شکنجه ها از ناحیه سر آسیب جدی دیده است و دچار خونریزی شده،ولی آنها تا به حال از انتقال به بهداری و تحت درمان قرار داد وی خوداری می کنند .

شدت شکنجه آقای باقریان به حدی بود که در طی ساعات شب صدای ناله ها و زجه های او در بند شنیده می شد.

آقای حبیب باقریان بنابه گفتۀ خانواده اش ورزشکار می باشد و به دلیل ایستادگی و درگیری با بسیجهای محل سکونتش باعث شده که به او حکم اعدام بدهند.

حبیب باقریان به دستور بنائی و گرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان به سلولهای انفرادی انتقال یافت و توسط همین افراد مورد شکنجه وحشیانه قرار گرفت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صدور احکام اعدام که هدفی جزء ایجاد رعب و وحشت در جامعه می باشد را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن اعدامها در ایران است.

13 آبان 1387 برابر با 3 نوامبر 2008

گزارش وضعیت زندانی فوق به سازمانهای زیر ار سال گردید
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
5. سازمان جهانی علیه شکنجه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: