محاکمه بر مبنای قانون محاربه بدلیل دیدار با اعضای خانواده

8 Nov

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین،دانشجوی زندانی هود یازرلو روز چهارشنبه 15 آبان ماه به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب جهت محاکمه برده شد.

دانشجوی زندانی هود یازرلو همراه با مادر ایشان روز چهارشنبه 15 آبان ماه به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند. دادگاه خانم یازرلو و فرزند در بندش در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام صلواتی رئیس این شعبه مورد محاکمه قرار گرفتند. دادگاه آنها از ساعت 10:00 صبح آغاز گردید و تا ساعت 11:30 ادامه داشت. آنها بر مبنی ماده 186 که به عنوان محارب مورد محاکمه قرار گرفتند. بر مبنی این بند صلواتی دست باز دارد که آنها را تا اعدام محکوم کند. آقای هود یازرلو به عنوان متهم ردیف اول مورد محاکمه قرار گرفت این در حالی است که او به صرف همراهی کردن مادرش و برای دیدن خاله اش که او را هرگزندیده بودند به قرارگاه اشرف رفته بود. اتهاماتی که به خانم یازرلو و فرزندش نسبت داده شده عبارتند از: عبور غیر قانونی از مرز/رفتن به قرارگاه اشرف در عراق/داشتن ارتباط و هواداری از سازمان مجاهدین خلق.

صلواتی خانم یازرلو و فرزندش را وادر کرد که آنها دفاعیات خود را کتبی به دادگاه بدهند آنها در مورد دفاعیات خود حق مشورت کردن با وکیل و یا همدیگر را نداشتند. گرفتن دفاعیات کتبی به نظر می آیید که برای اولین بار در مورد این خانواده بکار برده شده است. آنها در دفاعیات خود به اتهامات نسبت داده شده که ناچار بودند بصورت کتبی ارائه بدهند اعلام کردند که به صورت قانونی از مرز خارج شده اند و در مرز هنگام خروج هویت آنها چک گردید و به آنها اجازه خروج داده شد.در ادامه دفاعیات خود اعلام کردند که بیش از 2 دهه موفق به دیدن خواهر خود نشده بودند و هدف از مسافرت، دیدار با خواهر خود بوده
آقای هود یازرلو دانشجوی در بند قبل از انتقال به دادگاه توسط سر بازجوی وزارت اطلاعات فردی بانام مستعار علوی که در طی مدت بازداشتش بارها توسط این فرد مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته بود، مورد تهدید قرار گرفت .علوی به او می گوید: سعی نکن گزارشات ما را رد کنی که برات بد خواهد شد حکم تو بستگی به آن چیزی که ما به تو می گوییم دارد. علوی از شکنجه گران شناخته شده بند 209 زندان اوین می باشد و در شقاوت و بیرحمی حد ومرزی را نمی شناسد. او با شکنجه های جسمی و روحی اقدام به پرونده سازی علیه زندانی سیاسی می کند و این فرد تعیین می کند که پرونده به کدام شعبه دادگاه انقلاب ارسال شود و تعیین حکم زندانی توسط این فرد تعیین می شود. بازجویان وزارت اطلاعات برای صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی پرونده آنها را به شعبه 15 که رئیس آن صلواتی است ارسال می کنند.

صلواتی رئیس فعلی شعبه 15 دادگاه انقلاب که در صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی،حقوق بشری شناخته شده است. توسط همین فرد حکم سنگین و غیر انسانی 11 سال زندان علیه آقای محمد صدیق کبودوند صادر گردید. او اخیرا علیه آقای محمد علی منصوری از شرکت کنندگان درمراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 بر طبق ماده 186 که محاربه است به 17 سال زندان باتبعید محکوم نمود.صلواتی در حین محاکمه زندانیان سیاسی، با برخوردی غیر انسانی که همراه با تهدید و توهین می باشد انجام می دهد.صلواتی به زندانیان سیاسی اجازه دفاع از خود را به آنها نمی دهد.و تحت عنوان محرمانه بودن دادگاه به خانواده زندانی سیاسی اجازه شرکت در دادگاه را نمی دهد. این فرد به وکلاء به ندرت اجازه شرکت در دادگاه را می دهد و اگر به آنها اجازه شرکت دهد مانع دفاع حقوقی آنها از موکلینشان می شود.موکلین حق مشورت با وکلای خود را ندارند.

شیوه جدید رژیم که گفته می شود از طرف بالاترین مقامات آن صادرشده. برای ایجاد رعب و وحشت در بین فعالین سیاسی، دانشجویائی ،زنان ،کارگران و سایر اقشار جامعه که برای حقوق خود مبارزه می کنند.دستگیر شدگان را با احکام سنگین و غیر انسانی محکوم می کند و از این طریق سعی در مرعوب کردن فعالین را دارد.

در حال حاضر تعداد زیادی از خانواده هایی که برای دیدن فرزندانشان به قرارگاه اشرف در عراق رفته اند پس از بازگشت دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل می شوند و مورد شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی قرار گرفته اند.از جملۀ آنها خانم شهلا زرین فر 50 ساله،زهرا اسدپور گرجی 50 ساله،فاطمه جوشن 23 ساله ،شیر محمد رضائی 53 ساله، حمید و اصغر بنازاده، خانم زهرا علیقلی62،عباس عسکری زاده و جواد علیقلی67 ساله در زندان های اوین و گوهردشت که بعضی از آنها به صورت تبعید در زندان گوهردشت بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،انتقال دادن به سلولهای انفرادی، تحت شکنجه های جسمی و روحی و محاکمه خانواده ها به اتهام محارب برای صدور احکام سنگین که صرفا برای دیدار با عزیزانشان که از حقوق اولیه هر انسان می باشد را محکوم می کند. و از سازمانهای حقوق بشری که نگهبانان دست آوردهای بشریت در ضمینه حقوق بشر هستند برای حفظ و حراست از این دست آوردها خواستار اقدامات عملی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

17 آبان 1387 برابر با 7 نوامبر 2008

گزارش وضعیت زندانی سیاسی فوق به سازمانهای زیر ار سال گردید
1-عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر
5. سازمان جهانی علیه شکنجه

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: