احمدی نژاد : بيش از 100 هزار پروژه عمرانی انجام دادم

14 Nov

خبرگزاري حکومتی فارس: رئيس جمهور با بيان اينكه ما همواره در تلاش براي برقراري عدالت هستيم، گفت: بيش از 100 هزار پروژه عمراني انجام شده است.

محمود احمدي نژاد در ساری گفت: در خرم آباد بحث دولت اسلامي را مجددا شروع كردم و گفتم كه دولت اسلامي، دولتی پيوسته با ولايت هست كه وظايف مهم و سنگيني را بر عهده دارد.

وي تصريح كرد: اولين مسئوليت در دولت اسلامي برپايي عدالت است و اين مهمترين ركن جامعه اسلامي است.

احمدي نژاد افزود: امنيت، محبت، صلح و برادري همه و همه ناشي از استقرار عدالت است و عدالت عزت آفرين است.

احمدي نژاد با اشاره به برخي كارهايی كه در مسير برقراري عدالت انجام شده، افزود: اين كارها فراوان است، اين سفرهاي استاني براي استقرار عدالت است، بيش از 100 هزار پروژه عمراني انجام شده است؛ در بخش مسكن روستايي كارهاي ارزنده‌اي انجام شده است و در حال انجام است و در مجموع ما همواره در تلاش براي برقراري عدالت هستيم .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: