تخریب شدید سقف آرامگاه کوروش

17 Nov

مشاهدات عینی برخی از کارشناسان از آرامگاه کوروش حاکی از آن است که مرمتی که در این آرامگاه صورت گرفته باعث تخریب شدید سقف آرامگاه شده است.

خبرگزاری حکومتی مهر: مدیر بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد در حالی موضوع ریزش سقف آرامگاه کوروش را شایعه بی اساس می خواند که برخی از کارشناسان و شاهدان عینی می گویند سقف آرامگاه کوروش بدلیل مرمت غیر علمی به شدت تخریب شده است.

محمد حسین طالبیان در این باره گفت: عملیات مرمت این اثر تاریخی با مسئولیت استاد “راهساز” یکی از کارشناسان مرمت سنگ برجسته کشور و همکاری مرمتگران بومی شهرستان پاسارگاد فارس صورت گرفته و گزارش آن را نیز به یونسکو ارسال کرده ایم.

با این همه مشاهدات عینی برخی از کارشناسان از آرامگاه کوروش حاکی از آن است که مرمتی که در این آرامگاه صورت گرفته باعث تخریب سقف آرامگاه شده است.

باد و طوفان هم نمی توانست مقبره کوروش را تخریب کند

یکی از این افراد که از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی است و به دلیل موقعیت شغلی خود حاضر به افشای نامش نیست می گوید : اتفاقی که هنگام بازسازی این بنای تاریخی رخ داده است حتی وقوع حوادثی نظیر باد و طوفان هم نمی توانست باعث تخریب مقبره کوروش شود.

مرمتگر مقبره کوروش تحصیلات علمی ندارد

وی درباره مرمتگر این بنا می گوید استاد “راهساز “مرمتگری را به طور تجربی آموخته است در این زمینه تحصیلات علمی و دانشگاهی ندارد و پس از رفتن گروه متخصص ایتالیایی از تخت جمشید مسئولیت مرمت آرامگاه کوروش را بر عهده گرفته است.

این کارشناس مدعی است: این مرمتگر در طول مرمت اشتباهاتی انجام داده که بیشترین آن مربوط به تخریب سقف آرامگاه است.

مرمت سقف مقبره کوروش یکماهه انجام شده است

یکی دیگر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی نیز می گوید: اگر عملیات مرمت سقف آرامگاه بر اساس شیوه های درست علمی صورت می گرفت باید دست کم این امر 2 سال دیگر به پایان می رسید. این در حالی است که این امر یکماهه انجام شده و قسمتهایی از سنگ تاریخی مقبره با قدمت 2500 سال برداشته شده و سنگی جدید جایگزین آن شده است و این موضوع برای یک اثر تاریخی حکم مرگ را دارد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: