حمله مجدد به گلستان بهاییان در زیکلا قائمشهر

21 Nov

یکی از خوانندگان: ساعات اولیه ی صبح امروز گلستان بهاییان درزیکلا بار دیگر مورد هجوم وحشیانه عوامل مزدور قرار گرفت که حضور به موقع اهالی محله ی درزیکلا و کفشگرکلا موجب متواری شدن خفت بار مهاجمین گردید. در این تعرض وحشیانه که باز هم در خفا و حدود ساعت 5 بامداد صورت گرفته بود متجاوزین از سه دستگاه لودر و دو دستگاه کامیون استفاده کرده که خسارتی بیش از هجوم پیشین به محل وارد ساختند. عکس و اطلاعات بیشتر ارسال خواهد شد.
ش از قائمشهر

صحنه هايی از تخریب قبرستان بهائیان در قائمشهر را در پائین ببینید:

http://ca.youtube.com/watch?v=fiEne2brLjs

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: