اعتراف به دشمنی رژیم با تاریخ ایران

23 Nov

روزنامه جمهوری اسلامی: اسفنديار رحيم مشايي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري در اظهاراتي كه در دوران انقلاب اسلامي بي سابقه به شمار مي رود از در نظر گرفتن روزي به نام « روز كوروش » در تقويم ملي ايران دفاع كرد. رحيم مشايي روز جمعه به ايرنا در شيراز گفت : « هر سال افرادي مي كوشند بطور غيررسمي در جوار آرامگاه كوروش با برگزاري آيين هايي ياد و نام كوروش را گرامي بدارند ما نيز معتقديم اين موضوع قابل بررسي است كه در تقويم ملي روزي به نام كوروش يا تخت جمشيد داشته باشيم اگرچه تاكنون در نظر گرفتن روزي بنام كوروش در دستور كار ما نبوده است .» در جريان برگزاري جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي كه در دوران طاغوت برگزار شد شاه معدوم در سخنراني خود كنار قبر كورش گفته بود : « كورش بخواب كه ما بيداريم » . او با اين كار در نظر داشت فرهنگ شاهنشاهي را تقويت كند و امام خميني در برابر اين اقدام موضعگيري شديدي كرده و آنرا اقدامي براي احياي جاهليت و مقابله با اسلام دانستند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: