بازداشت يکی ديگر از اعضای جامعه بهايی در مازندران

24 Nov

فعالان حقوق بشر در ایران

در بامداد شنبه دوم آذر ماه 1387 نيروهاي اداره اطلاعات ساري وارد منزل خانم سهيلا مطلّبي شده و پس از تفتيش منزل و بردن کليه کتب ديني و پاره کردن عکس هاي مذهبي، خانم مطلّبي را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مذکور منتقل نمودند.

در طي سال جاري اين عمل بارها به وسيله فردي که نام خود را “موحد” اعلام مي دارد و اظهار مي دارد رئيس اداره اطلاعات استان مازندران است تکرار شده است. پيشتر نيز خانم سيمين گرجي، آقايان علي احمدي، چنگيز درخشانيان، مسعود عطائيان، سيامک ابراهيمي نيا و خانم و آقاي الله وردي نيز به وسيله ايشان بازداشت و روانه زندان شده اند. همچنين با تحريکات و اقدامات نامبرده بارها به گلستان جاويد (قبرستان بهائيان) درزيکلاه حمله شده و قبور بهائيان به شدت تخريب گرديده است.

بردن کتب ديني از منازل بهائيان و علي الخصوص پاره کردن عکس هاي مقدس ديني از جمله اموري است که مغايرت محض با مواد حقوق شهروندي دارد.

خانم سهيلا مطلّبي از چهره هاي شناخته شده موسيقي سنتي مي باشند که بدون مشخص بودن اتهام وارده هم اکنون در بازداشت نيروهاي امنيتي به سر مي برند.

شايان ذکر است در طي ماه هاي اخير و پس از بازداشت اعضاي هيأت 7 نفره هماهنگ کننده جامعه بهائيان ايران موج جديد و وسيعي از آزار و اذيت عليه بهائيان در سراسر کشور آغاز شده که بستن مغازه هاي بهائيان، احضار بي دليل و بدون مجوز بهائيان به اداره اطلاعات، تخريب گورستان هاي بهائيان، تهديد مکرر اعضاي اداره کننده جامعه بهائيان در شهرهاي مختلف منجمله مازندان، تحقير و توهين دانش آموزان در مدارس که بخشي از اين آزار و اذيت مي باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: