ترس و وحشت رژیم از اعتراضات دانشجويی در روز 16 آذر

28 Nov

سایت رجانیوز متعلق به باند فاشیستی احمدی نژاد: “برنامه‌ وزارت علوم براي جلوگيری از سوءاستفاده‌ ضدانقلاب از 16آذر

وزير علوم در جمع روساي دانشگاهها از برنامه‌ وزارت علوم براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ ضدانقلاب‌ها از 16 آذر خبر داد.

زاهدي در اين مراسم با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز 16 آذر، گفت: با در نظر گرفتن برنامه‌هايي درصدد جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي برخي ضدانقلاب‌ها از روز 16 آذر- روز دانشجو هستيم تا روز دانشجو را با ايده ضد استكباري و آرمان‌هاي عدالت‌جويي دنبال كنيم.”

گفتنی است دانشجویان مبارز در شهرهای مختلف ایران در حال تدارک مراسم 16 آذر هستند و قصد دارند در روز دانشجو دست به اقدامات اعتراضی علیه رژیم بزنند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: