در خدمت اسلام و احکام خدا بودن از جمله ويژگيهای انقلاب است

6 Dec

خبرگزاري حکومتی آريا: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت تعداد کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد تا پايان امسال در مقايسه با گذشته سه برابر افزايش خواهد يافت.

محمد حسين صفار هرندي در جمع اصحاب قرآني آذربايجان شرقي،گفت: تا کنون اين افزايش بيش از 5/2برابر بوده است .

وي اظهار داشت : برداشت برخي از وزارتخانه تنها در خدمت فرهنگ بودن و دور ماندن از حوزه دين بود که اين نگرش در دولت نهم تغيير پيدا کرد.

وي حضور دولتمردان در امور دين را يک نگرش راهبردي عنوان کرد و گفت : در خدمت اسلام و احکام خدا بودن از جمله ويژگي هاي انقلاب عنوان کرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: وقتي در جمهوري اسلامي از مقوله فرهنگ سخن گفته مي شود در واقع فرهنگي است که تنيده شده در قالب دين بوده و نگرش هايي که اين وزارتخانه را تنها در حوزه فرهنگ بدون ارشاد تصور مي کنند ،يک انحراف محسوب مي شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: