یورش گسترده به منازل بهائیان در سمنان

15 Dec

فعالان حقوق بشر در ایران

وزارت اطلاعات در شهر سمنان به طور گسترده ای به منازل بهائیان یورش برد.

در ساعت 6 صبح روز جاری نیروهای امنیتی به صورت گسترده و همزمان به منزل 12 خانواده بهایی یورش برد که در این بین میتوان به خانواده های پور حسینی ، تبیانیان ، هدایتی و خانجانی اشاره نمود.

به گزارش گزارشگران مجموعه از سمنان ، عملکرد وزارت اطلاعات بدون هیچگونه زمینه قبلی بوده است و همچنین اقدام به ورود به منزل در صبح زود موجب هراس خانواده های مذکور گردید.

نیروهای امنیتی با تفتیش منزل و ضبط مدارک و لوازم شخصی این خانواده ها که بعضاً از مسئولان جامعه بهایی در شهر سمنان می باشند محل را ترک نمودند.

تاکنون بازداشت یکی از بهائیان در مراجعات نیروهای امنیتی تائید گردیده است که البته از سرنوشت وی اطلاعی در دست نمی باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: