چند درصد مردم ایران زیر خطر فقر بسر می برند؟

30 Dec

خبرگزاری فارس: نماينده خوي در مجلس گفت: وزير رفاه بايد امروز در مجلس توضيح دهد اصلي‌ترين كار وزارت رفاه چه بوده، چه خدمتي انجام داده است و چند درصد مردم زير خط فقر هستند.

مويد حسيني صدر اظهار داشت: حق مردم است بدانند چند درصد از مردم زير خط فقر هستند و وزارت رفاه چه برنامه‌اي براي خارج كردن مردم از زير خط فقر دارد.

وي گفت: بنده به عنوان نماينده مجلس و استاد دانشگاه وظايف وزارتخانه‌هاي كار و رفاه را نمي‌دانم و به طور شفاف مشخص نيست كه به چه فعاليتي مشغول هستند.

اين نماينده مجلس توضيح داد: بيش از 80 در صد از تقاضاي مراجعه كنندگان به نمايندگان مجلس در رابطه با اشتغال است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: