سال نوی میلادی مبارک باد

1 Jan

سال نوی میلادی بر همه مسیحیان جهان بویژه هموطنان مسیحی مبارک باد.

آرزو می کنیم سال 2009 سال سرنگونی جمهوری اسلامی و سال رهايی ملت ایران از چنگال رژیم خودکامه و ستمگر حاکم باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: