افزایش آمار دستگیری و اعدام وبلاگ نویسان نسبت به سالهای قبل

7 Jan

وبلاگ راه آزادی

در سال 2007 تعداد دستگیری وبلاگ نویسان نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است. سرکوب آزادی بیان در اینترنت توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی همچنان رو به افزایش است.

در خبرها خواندیم که 20 نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان اختصاص حکم اعدام برای جرائم امنیت روانی شدند.

در لیست جرایم مربوط به حوزه امنیت روانی مواردی چون راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز و اخاذی و هر فعالیت اینترنتی که مروج فساد باشد به چشم می خورد.

ضمنا در خبر مورد اشاره ذکر شده بود “اعدام” مجرمان به صورت فوری و بدون بخشش است.

آری این باصطلاح نمایندگان مجلس (!) با ایجاد ناامنی در جامعه و رعب و وحشت و اعمال خشونت میخواهند بگویند به فکر امنیت جامعه هستند.

از دیدگاه این باصطلاح مجریان امنیت در جامعه چه نوع فعالیت های اینترنتی می تواند مروج فساد باشد و آیا فعالیتهای اینترنتی همانند با قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسی ، سرقت مسلحانه و … است.

آیا فقط به این جرم میتوان باصطلاح مجرمان را به صورت فوری و بدون بخشش اعدام کنند؟

تعریف فساد از دیدگاه این عوامل خشونت چیست؟

آیا کسی که عقایدش را در هر زمینه ای در وبلاگش می نویسد مروج فساد است؟

آیا کسی که از طریق وبلاگ اقدام به افشاگری جنایات وموارد نقض حقوق بشر از طرف رژیم جمهوری اسلامی می کند امنیت روانی جامعه را مختل می کند.

آیا دفاع از حقوق برابر، آزادی و آزاد اندیشی را میتوان ترویج فساد نامید؟

آری رژیم جمهوری اسلامی انسانها را به جرم آزاد اندیشی دستگیر و اعدام می کنند.

این رژیم ضدبشری برای حفظ بقای خود به جای محاکمه مقاماتی که متهم به اعمال شکنجه ، سرکوب و اعدام آزادیخواهان هستند اقدام به دستگیری و اعدام وبلاگ نویسان به جرم ابراز عقایدشان می کند.

در پایان فقط این را بگویم که این رژیم شمشیرها را برای وبلاگ نویسان و آزادیخواهان از رو بسته است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: