9 دانشجوی بهائی از دانشگاه کرمان اخراج شدند

14 Jan

فعالان حقوق بشر در ایران

9 تن از دانشجویان بهایی شهر کرمان در یک رویه غیر قانونی از تحصیل محروم شدند.

روزجاری مورخه 25 دیماه ، 9 تن از دانشجویان بهایی که در طی دو سال گذشته با مشکلات فراوان موفق به ورود به دانشگاه و تحصیل در دانشکده های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان شده بودن ، به دلایل نامعلوم و به گفته معاون این دانشگاه به دستور سازمان سنجش آموزش کشور سایت تحصیلی آنان بسته شده و از انتخاب واحد وثبت نام برای ترم آینده ممنوع شدند.

بینا ممتازی ، سپهر قدرت ، مهنوش دهقان ، غزل صادقی ، دانیال مطهری ، لوا باغی ، نیلوفر کنعانی ، نسیم معطر ، آرمان روشنی ، 9 دانشجوی مورد اشاره می باشند که اعتراض آنان در خصوص محروم شدن بی دلیل به نتیجه نرسید.

گفته میشود یکی از مسئولان حراست دانشگاه مذکور در پاسخ به اعتراض دانشجویان مورد اشاره و درخواست آنان در خصوص دراختیار داشتن حکم اخراج صادره عنوان نموده است : “دستور داده شده که هیچ مدرکی دال بر اخراج به شما ندهیم تا در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی استفاده نکنید ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: