تداوم بازداشت بهائیان در ایران با بازداشت یک تن دیگر

3 Feb

فعالان حقوق بشر در ایران

یکی دیگر از از اعضای جامعه بهایی در تهران پس از احضار، بازداشت گردید.

“نمیا حقار” از اعضای جامعه بهایی در تهران ، پس از تماس وزارت اطلاعات در موعد 13 بهمن ماه به اداره پیگیری واقع در چهارراه ولیعصر احضار گردید. نامبرده پس از حضور در محل مذکور بازداشت و از دفتر مذکور به محل نامعلومی منتقل گردید. از سرنوشت ایشان و دلایل بازداشت آقای حقار اطلاعی در دست نمی باشد.

در همین رابطه از بازداشت شدگان جامعه بهایی درمشهد گزارش گردیده است ، سیما اشراقی و جلایر وحدت از بازداشت شدگان اخیر این شهر ، روز جمعه مورخه 11 بهمن ماه ضمن تماس تلفنی با خانواده های خود خبر از تداوم بازداشت خود دادند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: