درگیری دراویش با ماموران حکومتی در بانه

3 Feb

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

ماموران امنیتی و انتظامی با ممانعت از برگزاری مراسم آیین مذهبی دارویش طریقت قادری کردستان در شهر بانه تعدادی از آنها را بازداشت کردند.

دراویش پیروان قادری طی روزهای گذشته قصد برگزاری مراسم ویژه خود را داشتند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه گردیدند. در پی این اقدام نیروهای انتظامی, دراویش قادری با اعتراض شدید نسبت به این برخورد خواهان برگزاری مراسم آیین خود شدند که این مسئله منجر به درگیری بین دارویش و ماموران شد که در این راستا در حدود 7 نفر از دراویش بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند.

گفتنی است این دومین بار است که از برگزاری مراسم آیین مذهبی دراویش قادری در کردستان ممانعت به عمل می آید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: