١٠٧ هزار كلاس درس همچنان فرسوده است

12 Feb

روزنامه خراسان: با گذشت ٣ سال از تصويب قانون نوسازي مدارس فرسوده در مجلس آمارهاي ارائه شده از سوي آموزش و پرورش نشان مي دهد از ١٣١ هزار كلاس درس فرسوده و تخريبي تنها ٢٤ هزار كلاس نوسازي شده است و ١٠٧ هزاركلاس درس همچنان فرسوده است كه سلامت دانش آموزان را در معرض خطر قرار داده است. در همين حال خبرها حاكي از آن است كه با وجود اتمام مهلت آموزش و پرورش در مورد نوسازي مدارس فرسوده در سال ٨٨ دولت با توجه به درخواست آموزش و پرورش يك سال به زمان اجراي قانون نوسازي مدارس فرسوده افزوده است كه به تعبير رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس، اقدامي غيرقانوني از سوي دولت درباره تغيير قانون تلقي مي شود.در خور يادآوري است در اواخر فروردين ماه سال ٨٥ مجلس هفتم پس از پي گيري هاي فراوان از سوي آموزش و پرورش قانوني را به تصويب رساند كه براساس آن آموزش و پرورش موظف شد طي ٤ سال ١٣١ هزار كلاس درس فرسوده و غيراستاندارد را تخريب و نوسازي و ١٢٧ هزار كلاس غيرمقاوم را مقاوم سازي كند، همچنين در اين قانون مجلس به دولت اجازه مي داد كه با برداشت ٤ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي و پرداخت آن طي ٤ سال به آموزش و پرورش، زمينه اجراي اين قانون را فراهم كند به طوري كه در پايان سال ٨٨ مشكل مدارس فرسوده و غيرمقاوم برطرف شود. اما ظاهرا اين قانون طبق برنامه محقق نشده است. نعيمي مدير كل دفتر برنامه ريزي سازمان نوسازي مدارس وزارت آموزش و پرورش در اين باره به خراسان گفت: از ١٣١ هزار كلاس درس فرسوده ٢٤ هزار كلاس نوسازي شده و نوسازي ١٧ هزار و ٧٠٠ كلاس نيز در دست اجراست. وي افزود: اعتبارات مورد نياز هر سال طبق مفاد قانون و همچنين اعتبارات تعديل سنواتي در اختيار آموزش و پرورش قرار نگرفته است. نعيمي با اشاره به اين كه در قانون نوسازي مدارس، سال ٨٨ زمان اتمام برنامه نوسازي و بازسازي مدارس ذكر شده است، گفت: در سال ٨٨ به اين مهم دست نمي يابيم و براي نوسازي و بازسازي تمامي مدارس فرسوده و غيرمقاوم نياز به زمان بيشتري داريم و تمديد زمان نوسازي و بازسازي مدارس درخواست آموزش و پرورش بوده است. وي افزود: بنابراين ماده واحده اي براي تمديد اين مهلت تا سال ٨٩ در بخش حقوقي مجلس در حال بررسي است كه پس از ارائه به دولت و تصويب به مجلس شوراي اسلامي، تقديم مي شود. اما دولت با توجه به اين مسئله اعتبارات آن را تا سال ٨٩ نيز در نظر گرفته است كه در صورت تصويب مجلس و تغيير زمان اجراي قانون نوسازي مدارس امكان اجرايي شدن آن فراهم شود.اين مسئول همچنين با اشاره به اين كه در ٣ سال اجراي اين قانون، اعتبارات مصوب در هر سال اختصاص نيافته است گفت: حتي بخشي از اعتبارات مصوب در سال ٨٧ كه تصويب شده، هنوز پرداخت نشده است.مجلس در قانون نوسازي مدارس فرسوده ذكر كرده است كه بر اساس جدول زماني كه به تصويب نمايندگان نيز رسيده است، در سال ٨٥ مبلغ ٦٠٩ ميليون دلار، در سال ٨٦، ٨٧ و ٨٨ نيز هر سال مبلغ يك ميليارد و ١١٥ ميليون دلار براي نوسازي و بازسازي مدارس فرسوده از سوي دولت به آموزش و پرورش اختصاص يابد.عباسي رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس با اشاره به اقدام غيرقانوني دولت در تمديد زمان اجراي قانون نوسازي مدارس به مدت يك سال به خراسان گفت: دولت در لايحه بودجه ٨٨ اجراي قانون نوسازي را تا سال ٨٩ پيشنهاد داده است كه به نوعي تغيير قانون مصوب مجلس است.وي افزود: در قانوني كه مجلس در سال ٨٥ مصوب كرد، زمان اجراي قانون نوسازي و بازسازي مدارس را طي ٤ سال و تا پايان سال ٨٨ ذكر كرده بود كه دولت زمان آن را يك سال و تا سال ٨٩ تمديد كرده است.عباسي گفت: درست است كه با گذشت ٣ سال از اجراي اين قانون هنوز تعداد زيادي از مدارس فرسوده و غيرمقاوم در كشور وجود دارد اما هرگونه تغيير و اصلاح قانون نياز به اجازه مجلس در قالب ارائه طرح يا لايحه دارد.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين كه اعتبار در نظر گرفته شده از سوي دولت براي نوسازي و بازسازي مدارس خلاف قانون مجلس است گفت: در قانون نوسازي مدارس فرسوده تأكيد شده است كه در سال هاي ٨٦، ٨٧ و ٨٨ بايد هر سال يك ميليارد و ١١٥ ميليون دلار در نظر گرفته شود، در حالي كه در بودجه سال ٨٨ براي سال آينده ٧ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه با رقم مصوب فاصله دارد.وي افزود: در نماي كلي نيز هيچ گاه دولت مبلغ مصوب در قانون را در سال هاي ٨٦ و ٨٧ اختصاص نداده كه در كنار ساير عوامل به روند كند نوسازي و بازسازي مدارس فرسوده منجر شده است.عباسي در پاسخ به اين كه مجلس چه تدبيري براي رفع اين مشكل در نظر دارد گفت: رئيس كميسيون آموزش مجلس در حال تهيه نامه اي خطاب به رئيس جمهور براي پي گيري دليل اين امر است. در خور توجه است كه شواهد نشان مي دهد روند نوسازي و بازسازي با كندي روبه روست. بر اساس گزارش ها تاكنون از ١٣١ هزار كلاس درس تخريبي و غيراستاندارد، تنها ٢٤ هزار كلاس درس نوسازي و از ١٢٧ هزار كلاس درس غيرمقاوم، تنها ٢٥ مدرسه مقاوم سازي شده است كه جاي پي گيري مجلس و دولت را دارد تا هرچه زودتر كابوس مدارس فرسوده و غيرمقاوم و خطراتي كه از اين ناحيه جان و سلامت دانش آموزان را تهديد مي كند، از بين برود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: