بازداشت یكی از نوكیشان مسیحی در كرج

15 Feb

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان ، حسین كریمی ۲۷ ساله از مسیحیان فارسی زبان ساكن كرج، صبح روز جمعه مورخه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۷ ( ۳۰ ژانویه ۲۰۰۹) توسط تعدادی از مامورین امنیتی ( لباس شخصی) كه بدون ارائه حكمی از سوی مراجع قضایی وارد منزلشان شده بودند وی را بازداشت و سپس ایشان را به مكان نامعلومی انتقال دادند.

همچنین ماموران لباس شخصی ضمن تفتیش و بازرسی از منزل، بسیاری از لوازم شخصی شامل كتابهای مسیحی و جزوات الهیاتی و كیس كامپیوتر نامبرده را ضبط و با خود بردند.

علیرغم پیگیری خانواده و بستگان ومراجعه آنان به ستاد خبری وزارت اطلاعات دركرج، مسئولین حاضر به پاسخگویی د ر مورد وضعیت و محل نگهداری این هموطن مسیحی نشده و تاكنون اطلاعی از ایشان در دست نیست .

بی خبری از وضعیت نامبرده باعث ایجاد نگرانی در میان خانواده ایشان گردیده و این در حالی است كه مادر وی نیز بدلیل بیماری از نظر روحی و سلامت از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد.

لازم به ذكر است این شهروند مسیحی بیش از این نیز در تاریخ ۲۶ آبانماه سالجاری نیز توسط مامورین امنیتی در كرج بازداشت شده بود كه پس از انجام مراحل عكس و انگشت نگاری و اخذ تعهد مبنی بر عدم فعالیت های مسیحی پس از ۴ روز بازداشت، آزاد گردید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: