350 هزار بازجويى خيابانى در استان مازندران

17 Feb

نیروی سركوبگر انتظامی در استان مازندران طی 10 ماه گذشته بیش از 350 هزار نفر را در این استان به بهانه های مختلف تحت بازجویی و اذیت و آزار قرار داده است.

پاسدار نوری از سركردگان انتظامی در مازندران گفته است در 10 ماه امسال رفتار بیش از 353 هزار نفر توسط نیروی انتظامی مازندران اصلاح شد.

وی همچنین با اشاره به طرح سركوبگرانه موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی گفت در 10 ماهه امسال با فعال ‌شدن گشتهای ارشاد در سطح استان 6 ‌هزار نفر دستگیر و حدود 6 ‌هزار دستگاه خودرو و موتور سیكلت كه سبب آلودگی صوتی بودند، توقیف شدند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: