سنگسار، واكنش رژیم وحشت زده در محاصره بحرانها

25 Feb

بنا به گزارشهای منتشرشده، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قصد دارد یک زن بی پناه را بزودی سنگسار کند.

این زن نگون بخت “اشرف کلهری” نام دارد و 37 ساله است. وی اکنون نزدیک به هفت سال است که در زندان اوین بسر می برد.

دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در تابستان گذشته بر اثر فشارهای بین المللی، اجرای حکم سنگسار این زن بی پناه را به تعویق انداخت، اما وکیل وی امروز از قصد رژیم برای اجرای حکم خبر داده است.

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی پیش تر به کشورهای اروپايی تعهد داده بود که احکام سنگسار را اجرا نخواهد کرد، اما طی دو سال گذشته دست کم دو مورد از این مجازات وحشیانه را در تاکستان قزوین و مشهد به مرحله اجرا درآورده است.

هم اکنون دست کم هشت زن در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم سنگسار بسر می برند.

رژیم اسلامی در بحرانی عظیم غوطه ور شده که نمی ‌داند چگونه از آن رهائی یابد، از این رو سرکوب را در داخل کشور شدت بخشیده است.

اجرای احکام غیرانسانی نظیر سنگسار در شرایط کنونی، جز با هدف ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم دليل ديگری نمی تواند داشته باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: