دراویش گنابادی در چنگال قاضی جنایتکار حداد

27 Feb

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از زندان اوین ، روز چهارشنبه اولین گروه از یکصد درویش سلسله نعمت اللهی گنابادی تحت الحفظ و با اتخاذ تدابیر امنیتی ازبند 242 زندان اوین به دادسرای انقلاب تهران اعزام شدند . پس از بررسی پرونده ، متهمان تحت عنوان اغتشاش درامنیت ملی کشور توسط قاضی حداد معاون امنیت دادستان انقلاب تهران تفهیم اتهام ، اما به جهت نقص در تحقیقات مقدماتی مجدداً دراختیار وزارت اطلاعات قرارگرفتند .

تعداد 700 تن از دراویش که در ساعات اولیه تجمع روز درویش در میدان بهارستان و خیابانهای اطراف و ایستگاههای مترو و حسینیه امیرسلیمانی ، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند به تناوب تا صبح امروز با ارائه کارت شناسایی و تعهد مبنی برحضوردردادسرای انقلاب ، آزاد شدند . اتهامات منتسب به این عده تبلیغ علیه نظام ، اخلال در نظم عمومی ، تمرد از دستور پلیس و تجمع غیرقانونی عنوان شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: