اخراج دانشجوی دانشگاه دولتی سمنان به علت بهایی بودن

7 Mar

فعالان حقوق بشر در ایران

خانم مینو شهریاری دانشجو رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی سمنان در تاریخ 11 اسفند 1387 از این دانشگاه به علت بهایی بودن اخراج شد.

خانم شهریاری طی گفتگویی با کمیته پی جویی حق تحصیل بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اخراج خود را اینگونه شرح دادند: بنده ورودی سال (نیمه دوم سال )1387 در رشته اقتصاد نظری بودم. جمعا 5 هفته از شروع کلاس ها می گذشت . قبل از شروع کلاس ها تهدید شده بودم که اگر در ستون دین یکي از اديان رسمی را ننویسم و بر ادامه تحصیل پافشاری کنم مشکلات فراوانی برایم ایجاد خواهد شد.

از جمله اینکه از ورود من به دانشگاه ممانعت می شود. سایر دانشجویان و اساتید با من همانند سایرين برخورد نخواهند کرد و بالاخره اینقدر اذیتم خواهند کرد که خودم از دانشگاه انصراف دهم من بدون توجه به این موارد اشتیاق خود را برای شرکت در کلاس ها نشان دادم .

مشکل خاصی وجود نداشت تا روزی که به کلی پذیرای من در کلاس ها نشدند مسئولین ثبت نام و بررسی پرونده ها از این موضوع اطلاع نداشتند و قسم می خوردند که وضعیت تحصیلی من را آنها تغییر نداده اند

خانم شهریاری که قبلا بارها توسط رئیس بخش آموزش کل دانشگاه و معاون ایشان مورد انواع و اقسام تهدیدها قرار گرفته بود می گوید این حرکات بیشتر جنبه ترساندن داشته است تا عملی شدن تهدید ها .

در پایان این دانشجوی محروم از تحصیل ابراز داشت، برای پیگیری دوباره به بخش آموزش دانشگاه مراجعه کرده و متصدی امر با بی احترامی تعمدی در تمام مدت به او حتی نگاهی نکرده و گفته است که هر چه زودتر از دانشگاه و از سمنان خارج شود و اگر شکایتی هم دارد می تواند به دادگستری کل سمنان مراجعه نماید!.

لازم به ذکر است که اخراج اندک دانشجویان بهایی باقی مانده در دانشگاه های ایران که در کنکور از ورود آنها جلوگیری نشده و هنوز اخراج نشده بودند در چند روز اخیر و با شروع ترم جدید شدت گرفته است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: