اعطای یارانه ها به مردم، مشروط به شرکت در انتخابات

7 Mar

سایت ايران خبر: این روزها شایعه ای در برخی از شهرها مطرح شده که در نظر مردم، نزدیک به واقعیت به نظر می رسد، براین اساس، گفته می شود دولت قصد دارد اعطای یارانه های نقدی به مردم را مشروط به حضور آنان در انتخابات و ممهور شدن شناسنامه آنان کند. البته طبیعی است که چنین شرطی، هیچگاه به طور رسمی ابلاغ نمی شود اما طرح این شایعه، روی بسیاری از مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین جامعه تاثیر خواهد گذاشت و آنها را علیرغم میل باطنی، وادار به شرکت در انتخابات خواهد کرد. همانگونه که هیچگاه به طور رسمی اعلام نشده که استخدام رسمی در ادارات دولتی، مشروط به شرکت در انتخابات است اما همواره این رویه اعمال می شود.
به نظر می رسد تاخیر در تصویب طرح نقدی کردن یارانه ها در مجلس و سپردن سرنوشت طرح به دست دولت، با همین رویکرد صورت می گیرد تا دست دولت برای چگونگی اعطای یارانه ها به مردم و بهره برداری تبلیغاتی از آن بازتر باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: