بازداشت یک بانوی بهايی دیگر در ساری

11 Mar

فعالان حقوق بشر در ایران

در ادامه برخورد با بهاییان در ایران یک زن بهایی در شهرستای ساری توسط مامورین اطلاعات بازداشت و به زندان کچویی ساری منتقل شد

بنابر گزارش های دریافتی از شهرستان ساری، خانم شیرین فروغیان (صمیمی) روز یکشنبه 18/12/87 توسط مامورین اداره ی اطلاعات در بازداشتگاه امنیتی کچوئی ساری زندانی شدند.

گفتنی است در اواسط مرداد ماه مغازه ی همسر ایشان عادل صمیمی، از طرف اداره ی اطلاعات بسته شد و به فاصله ی کوتاهی در اواخر مرداد ماه منزل ایشان بازرسی شده و وسایلی از جمله: کامپیوتر، ماهواره و عکس‌ها و کتب امری را با خود بردند و آقای صمیمی را در تاریخ 2/11/87 به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کرده و طی 9 روز بازجویی آزاد کردند. پس از تهدیدهای مداوم جهت بازداشت خانم فروغیان، ایشان نیز بازداشت و به زندان منتقل شدند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: