احضار سازمان یافتۀ بهائیان و تعهّد گرفتن از آنان

27 Mar

فعالان حقوق بشر در ایران

پیرو تصمیم اخیر جامعۀ بهائی مبنی بر تعطیل شدن تشکیلات بهائی در ایران در چند شهر ایران اعضای سابق هیاتهای “خادمین” توسط وزارت اطلاعات احضار شده اند.

پس از مراجعه و در پایان این ملاقاتها از آنان خواسته شده است که تعهّدی را امضاء کنند که باورهای دینی و عقاید وجدانی آنها را زیر پا می گذارد.

فعالان این آئین بر این باورند که احضارها و تلاش برای اخذ تعهد مبنی بر عدم فعالیتهای فردی و جمعی آنان برای متوقف کردن فعالیتهای اجتماعی، وجدانی، دینی و تشدید فشار بر این اقلیت مذهبی می باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: